Naše společnost vlastní 7 sběren, ve kterých vykupujeme železný šrot, barevné kovy, papír a plastový odpad. Naše provozovny jsou technologicky na vysoké technické úrovni. Získaný materiál pečlivě třídíme a upravujeme.

Tím jsme se stali vyhledávaným dodavatelem kvalitních surovin pro ocelárny, slevárny a další kovozpracující podniky.

2011 © Opametal, s.r.o.