Opametal

Firma Opametal s.r.o. byla založena v roce 1999, ve své činnosti navázala na podnikatelské aktivity současných společníků firmy Opametal s.r.o., kteří jako fyzické osoby zahájily činnost již v roce 1993 v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných. Firma byla a je od počátku působení 100% česká. Firma zaměstnává cca 62 lidí a měsíčně zpracovává cca 5500 tun železného odpadu, sběrového papíru, plastů, barevných kovů a ocelového šrotu.

Opametal - pomáháme životnímu prostředí.
Zabýváme se velkoobchodní činností s druhotnými surovinami v rámci střední Evropy a jejich zpracování k následné recyklaci.

Nabízíme tyto služby:

Novinky

  • 12/2018

    PROVOZNÍ DOBA NA PŘELOMU ROKU 2018/2019

    VANČUROVA – poslední prac. den 21.12.2018, první prac. den 2.1.2019 ANENSKÁ (Těšínská) – poslední prac. den 21.12.2018, první prac. den 7.1.2019 OTICE – poslední prac. den 21.12.2018, první prac. den … Více »
  • 08/2017

    Dotační program z EU

    Společnost OPAMETAL, s. r. o., která se dlouhodobě profiluje jako velkoobchodní společnost zabývající se ochranou životního prostředí ve smyslu výkupu druhotných surovin a jejich ekologického zpracování a recyklace, pořídila pro … Více »
2011 © Opametal, s.r.o.