Opametal

Firma Opametal s.r.o. byla založena v roce 1999, ve své činnosti navázala na podnikatelské aktivity současných společníků firmy Opametal s.r.o., kteří jako fyzické osoby zahájily činnost již v roce 1993 v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných. Firma byla a je od počátku působení 100% česká. Firma zaměstnává cca 62 lidí a měsíčně zpracovává cca 5500 tun železného odpadu, sběrového papíru, plastů, barevných kovů a ocelového šrotu.

Opametal - pomáháme životnímu prostředí.
Zabýváme se velkoobchodní činností s druhotnými surovinami v rámci střední Evropy a jejich zpracování k následné recyklaci.

Nabízíme tyto služby:

Novinky

2011 © Opametal, s.r.o.