Kontrola kvality

PEČLIVĚ DBÁME NA KVALITU VÝSTUPNÍHO MATERIÁLU, PROTO JSOU NAŠI ZAMĚSTNANCI PRAVIDELNĚ ŠKOLENI NEJEN V BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, ALE I V PRÁCI S MĚŘICÍ TECHNIKOU, ZEJMÉNA VE VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ SIGMATESTU A SPEKTROMETRU.
Vytříděný a zpracovaný materiál, a to zejména barevné kovy a papír, jsou do doby expedice skladovány v halách s přesným označením druhu materiálu.