Dotační program EU

Projekt s názvem: FVE 17,76 kWp Opametal: akce Těšínská.
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000608
Popis projektu včetně cílů:
Projekt řeší relativně významné stávající výdaje na nákup elektrické energie, což souvisí s významnou spotřebou energie a také jejím zdražením (nárůstem cen). Hlavní těžiště spotřeby energie spočívá v technologických procesech, což ukazuje na relativně vysokou energetickou náročnost podnikatelské činnosti.

Zvýše uvedených důvodů bylo hlavním záměrem a cílem projektu pořídit inovativní technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně FV systém o výkonu 17,76 kWp umístěný na střešní konstrukci budovy určený pro vlastní spotřebu. FV systém je připojen do sítě.

Projekt s názvem: FVE 69,93kWp Opametal Vančurova
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000527
Popis projektu včetně cílů:

Projekt řeší relativně významné stávající výdaje na nákup elektrické energie, což souvisí s významnou spotřebou energie a také jejím zdražením (nárůstem cen). Hlavní těžiště spotřeby energie spočívá v technologických procesech, což ukazuje na relativně vysokou energetickou náročnost podnikatelské činnosti.

Zvýše uvedených důvodů bylo hlavním záměrem a cílem projektu pořídit inovativní technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně FV systém o výkonu 69,93 kWp umístěný na střešní konstrukci budovy určený pro vlastní spotřebu. FV systém je připojen do sítě.

Název: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti OPAMETAL s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012338
Realizace: 1.2.2021 – 1.2.2023
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávací projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. Absolvování kurzů je předpokladem pro získání základních teoretických a praktických dovedností a dle našeho názoru se jedná o zcela zásadní vzdělávací aktivity v našem oboru. Absolvování kurzů by pomohlo našim pracovníkům lépe pochopit problematiku našeho oboru, chodu firmy a také pochopit pohled zákazníka. Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

“Jsme zapojeni do výzvy “PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II”, která je spolufinancována Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2023 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.”