Firma Opametal s.r.o. byla založena v roce 1999, ve své činnosti navázala na podnikatelské aktivity současných společníků firmy Opametal s.r.o., kteří jako fyzické osoby zahájily činnost již v roce 1993 v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných.

Firma byla a je od počátku působení 100% česká. Zaměstnává cca 60 lidíměsíčně zpracovává cca 5500 tun železného odpadu, sběrového papíru, plastů, barevných kovů a nebezpečných odpadů.

2011 © Opametal, s.r.o.