Opametal si je vědom, v rámci své profese, dané odpovědnosti k životnímu prostředí. Jsme součástí procesu recyklace. Nakládání s odpadem, který jde k dalšímu zpracování. Jedná se o opětovné využití odpadů a jejich vlastností jako „druhotné suroviny“ ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelnéneobnovitelné zdroje a v mnoha případech může omezovat zátěž na životní prostředí.

Zdroj: wikipedia.org/recyklace

2011 © Opametal, s.r.o.