Novinky

Provozovna Otice – sobota 1. 6. 2019 – ZAVŘENO !!!

7. květen 2019

Dotační program z EU

10. srpen 2017

Společnost OPAMETAL, s. r. o., která se dlouhodobě profiluje jako velkoobchodní společnost zabývající se ochranou životního prostředí ve smyslu výkupu druhotných surovin a jejich ekologického zpracování a recyklace, pořídila pro svou největší provozovnu nacházející se na ulici Vančurova v Opavě elektromobil a neveřejnou dobíjecí stanici s přispěním evropských dotací. 

Projekt s názvem Pořízení elektromobilu a neveřejné dobíjecí stanice pro společnost OPAMETAL s.r.o., byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jméno žadatele: OPAMETAL, s. r. o.

Termín realizace: 29.7. 2016 – 15. 8. 2017

Způsobilé výdaje: 389 120,50 Kč

Dotace: 233 472,30 Kč

Popis projektu:  

Záměrem projektu bylo pořídit jedno bateriové elektrické vozidlo (BEV) ve skupině osobní vůz a jednu neveřejnou dobíjecí stanici pro společnost OPAMETAL s. r. o., v její provozovně v Opavě na ulici Vančurova. 469/28. Elektromobil bude využíván zaměstnanci společnosti k účelům realizace pracovních schůzek a setkání s odběrateli a dodavateli nacházející se v blízkosti provozovny a dále k pracovním návštěvám dalších přilehlých provozoven žadatele, tzn., elektromobil bude primárně využíván k jízdě po městě a blízkém okolí.
Závěry a výsledky: 

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení:

a) jednoho bateriového elektrického vozidla ve skupině osobní vůz – konkrétně vozidla BMW i3, které je vhodné pro městský provoz, a zároveň zajistí přiměřenou reprezentativnost pracovníků (obchodníků), kteří budou daný elektromobil využívat k pracovním schůzkám a jednáním s klienty, odběrateli a dodavateli.

b) neveřejné dobíjecí stanice pro elektromobil, která je umístěna v provozovně žadatele pro vlastní potřebu.

Fotografie realizovaného projektu: 

 

Spolupráce s Galerií Gottfrei

29. srpen 2011

Opametal se účastnil jako partner výtvarného symposia pařádaného Galerií Gottfrei v Opavě. Odpad, jež pro nás a mnohé jiné je pouhým šrotem, proměnili výtvarníci na určitou dobu opět v život.

V rámci naší profese a možnostech naších provozoven disponujeme rozličnou škálou odpadních materiálu. Od kovového odpadu z domácností a fabrikované odřezky a výpalky z firem po papírový a plastový odpad. V těchto materiálech našli výtvarníci všerůzné inspirace.

 

Instalace nerezové krychle na zeměkouli před opavskou radnicí.

_

YouTube Preview Image

Co bylo napsáno a natočeno o projektu:

Další informace o výtvarném symposiu na stránkách Gottfrei.com

Výstavba haly v Opavě dokončena!

10. duben 2011

V září byla dokončena výstavba nové haly na Vančurově ulici v Opavě. V této hale bude tříděn a lisován papírový a plastový odpad. Celý projekt, zahrnující i nákup potřebné technologie, je spolufinancován z fondů EU pro zkvalitnění nakládání s odpady.

Naše společnost získala dotace EU.

10. duben 2011

V září byla dokončena výstavba nové haly na Vančurově ulici v Opavě. V této hale bude tříděn a lisován papírový a plastový odpad. Celý projekt, zahrnující i nákup potřebné technologie, je spolufinancován z fondů EU pro zkvalitnění nakládání s odpady.

Nabízíme lisování na novém mobilním lisu

11. srpen 2007
Garantujeme nejnižší ceny. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Nabízíme přistavení našeho lisu a polisování Vašeho šrotu přímo u Vás za cenu 0,5Kč/kg, popřípadě za výhodnější nabídku, pokud šrot prodáte Mittalu na nás.

Ekologická likvidace autovraků

11. srpen 2007

Dne 22.10.2007 jsme získali povolení k výkupu a likvidaci autovraků.

2011 © Opametal, s.r.o.