Ekologie

 

 
Opametal si je vědom, v rámci své profese, dané odpovědnosti k životnímu prostředí. Jsme součástí procesu recyklace. Nakládání s odpadem, který jde k dalšímu zpracování. Jedná se o opětovné využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné a neobnovitelné zdroje a v mnoha případech může omezovat zátěž na životní prostředí.