GDPR

 

 
GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Osobním údajem se rozumí jméno, číslo občanského průkazu, datum narození, pohlaví, adresa a číslo bankovního účtu. Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby).

V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje od zákazníků firmy Opametal s.r.o. poskytujeme pouze za účelem platby (jméno, bydliště, datum narození, číslo bankovního účtu).